ISTORIC

Parohia Vidrasau

Scurt istoric al bisericii vechi

  Prima atestare documentară a localității Vidrasău datează din anul 1383.
Înainte de anul 1700 toți locuitorii au mărturisit credința ortodoxă. După uniație o parte dintre săteni au îmbrățișat ritul greco-catolic, cele două comunități ortodoxă și catolică trăind în bună înțelegere. În anul 1948, prin desființarea Bisericii greco-catolice, credincioșii au format o singură parohie în cadrul Bisericii Ortodoxe. Pentru o vreme a dăinuit și lăcașul de cult ortodox situat în grădina unde se află casa parohială. Deoarece slujbele s-au ținut mai mult în Biserica fostă greco-catolică, cealaltă biserică s-a deteriorat și a fost în cele din urmă demolată. Actuala biserică cu hramul „Sf. Treime” a fost construită în anul 1936 pe amplasamentul unei școli pe vremea preotului Cosma Aurel. Edificiul este din cărămidă, în formă de navă, având bolta semicilindrică. Turnul este alipit de biserică și servește de clopotniță. Lăcașul a fost renovat de mai multe ori, dar în anul 1979 s-a făcut o reparație capitală schimbându-se acoperișul și tencuiala în interior și exterior.
În anul 1982 s-a montat un iconostas sculptat, iar în anul 1983 interiorul a fost pictat în tehnica frescă de pictorul Radu N. În anul 1984 biserica a fost sfințit de P.S. Emilian.
Între anii 1995-1996 sub păstorirea pr. Moldovan Gheorghe s-a refăcut integral casa parohială.
Datorită stricăciunilor apărute de-a lungul anilor, biserica a fost reparată capital în exterior în anul 2004, când s-a bătut vechea tencuială, s-a tencuit și stropit în terasit, s-au schimbat ștocături și scocuri, s-a vopsit tabla de pe acoperiș, s-au turnat trotuare, și alte lucrări de înfrumusețare a bisericii. În interior Biserica a fost dotată cu numeroase piese de mobilier foarte valoroase din punct de vedere liturgic și artistic.
Principalii ctitori ai Bisericii au fost credincioși parohiei, care alături de preotul slujitor și cu ajutorul altor binefăcători, s-au străduit mereu să dea o înfățișare deosebită Sfântului lăcaș.
În anul 2003 s-a ridicat în curtea Bisericii un monument al eroilor, înălțat pe mormântul celor 33 de eroi români căzuți în cel de-al doilea război mondial pentru eliberarea satului Vidrasău de ocupația fascisto-horthyistă.
Biserica și monumentul au fost binecuvântate și sfințite printr-o liturghie arhierească în data de 12 iunie 2005 de către I.P.S. Arhiepiscop Andrei în vremea păstoririi preotului Moldovan Gheorghe.
Preoții slujitori la altarul bisericii au fost : Gheorghe Branea, Cicioveanu Constantin, Cosma Aurel, Mureșan Nicolae, Lazăr Ioan și, actualmente Moldovan Gheorghe.

Povestea bisericii noi

 De parohia Vidrasău aparține și satul Recea, unde în anul în anul 2008 s-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică în localitatea Recea, lângă Aeroportul Transilvania Târgu-Mureș.
Lucrările au fost demarate cu sprijinul Arhiepiscopiei de Alba Iulia, iar apoi au fost preluate de către parohie, împreună cu o serie de ctitori și binefăcători care s-au implicat în construirea ei.
Actualmente biserica este finalizată la exterior și se lucrează în interior. În final ea va fi biserica filiei Recea și capela aeroportului.
Cu timpul sperăm ca pe lângă biserică să putem construi și un așezământ social.